Hei har en kunde som tenker å legge nytt ståltak oppå det gamle shingeltaket. Det er flere tak og noen av takene har to lag shingel. Undertaket er av sponplater fra begynnelsen av 70-tallet. på enkelte av takene er sponplatene begynt og svulme opp. Undertaket svikter også endel når en går på taket. Er den beste løsningen her å rive av sponplater og legge nytt taktro samt tekking over?

Hei Trygve I utgangspunktet kan du fint lekte opp og legge nye takplater over eksisterende shingeltak. Det er helt normal fremgangsmåte. Du bør da vurdere tilstanden på shingelen, om den er i dårlig forfatning muligens legge ett lag med underlagspapp før…

Les mer

Det er mange foretak som for tiden tilbyr takfornying, De hevder de ved ¨rengjøre taksteinen og impregnere eller male den så forlenger man taket med mange, mange år. Men det er også en del som sier at det er bortkastet. Er det å¨anbefale eller…?

Hei,Vi anbefaler ikke takfornying i form av maling eller annet fordi det ikke er en varig løsning.Det er nesten umulig å få rengjort gammel stein før påføring av maling og det går selvfølgelig utover både kvalitet og levetid.Mange takeiere tror også…

Les mer

Hei, Vi har et gammelt trehus fra 1837 som vi nå skal renovere taket på. Det som er på skråtaket i dag er: over- og underbord, papp, lekter/rekter og gammel enkelkrummet teglstein. Vi skal fortsatt ha gammel teglstein på huset. Det som vi nå lurer på er om vi bør legge suteksplater eller kryssfinerplater over under- og overbordene eller ikke? Noen anbefaler dette og andre ikke. Vi er redd for at huset blir for «tett» om vi legger slike plater på. Samtidig så vil det gjøre at pappen ligger på et flatt grunnlag og det er mindre risiko for at pappen blir skadet om vi må opp på taket for å rette på takstein osv. Har dere noen tanker om dette? mvh Heidi

Dersom over og underbordene er hele og uten råte kan ny diffusjonsåpen papp legges over. Denne pappen finnes i flere kvaliteter, i dette tilfelle vil jeg anbefale en sterk variant, for eksempel Monier divoroll.

Les mer

Hei Vi har en hytte med takareal på ca. 75 kvadratmeter og en helningsvinkel på ca. 8 grader hvor det ble lagt shingel da hytta var ny i 1970. I 1993 ble det lagt nye shingel oppå den gamle. Vi har nå indikasjon på at det kan være lekkasje. Kan vi legge et nytt lag med shingel oppå de to tidligere lagene hvis mose og buler i shingelen fjernes? Hvilke alternative muligheter fins det?

Hei,Dere kan ikke legge takshingel på 8graders fall, minstefallet er 15 grader.Det er nok derfor dere har fått problemer.Ett alternativ som jeg kan anbefale er å legg takplater i stedet. På denne måten har dere ett meget godt underlagstekking med…

Les mer

Hei. Kan dere hjelpe med en grei monteringsanvisning til lobas snøfangere. Til Planja Royal takplater. Er det greit å montere kun over døra? Dette er til en nyoppført garasje med disponibelt areale på loftet. Takstolene er av 48×198 og produsert av takstolfabrikken. Etter aktuelle snølastberegninger. Mvh Frank 40881327 Ps det kom ikke fram noen veilednig på nettsiden deres. ?

Hei,Prøv denne: http://www.plannja.no/globalassets/no/brosjyrer/2014/plannja-monteringsanv-2014-low.pdfHøres greit ut å bruke disse platene til ditt formål .

Les mer

Typer takplater – hvilke finnes

Det finnes en rekke type ulikt utseende takplater ikke bare i ulike  typer metaller, men også i plast og fibersement.    Her ser du en takplate med taksteinsprofil Fås i galvanisert stål og i aluminium Mange merker/fabrikater med ulike profiler. Denne…

Les mer