Vektbelastning

Mange tak er ikke dimensjonert for vekten av takstein. Skal taket tekkes om skal du ikke, med mindre du har takstein fra før, legge takstein uten at du har sjekket at konstruksjonen er god nok for takstein. Dette gjelder i…

Les mer

Takstein av tegl

Takstein av tegl finnes i en rekke forskjellige varianter:flat,  enkelkrummet, dobbeltkrummet, uglasert eller glasert Du får dem med og uten bals, flate eller bølgeformet, Den vanligste taksteinen i Norge er rød enkeltkrum uten fals. Tegltak er ekstremt holdbart og tåler…

Les mer

Typer Takstein?

I prinsippet finnes det to typer takstein:Tegeltakstein Betongstakstein Råstoffene er henholdsvis leire (tegel) og betong. Betongtakstein r rimeligere enn tegelstein og har derfor hatt de desisdert største markedandelen av takstein de siste 60 årene.

Les mer

Kan gammel takstein males?

Betongtakstein kan i prinsippet males. Likvel anbefale det ikke. Skal det lykkes, dvs hvis man ønsker å ha glede av malingen i mange på, må det gjøres en veldig grundig rengjøring av en gamle taksteinen først. I raksis er dette…

Les mer