Hvor lang levetid har et papptak?

Normalt ca 25 år. Men noen tak kan ligge lenger, dettegjelder spesielt tak som ligger mer skkjermet for sola. Men levetid er avhengig av at pappen er lagt korrekt; er det gjort en dårlig jobb fra begynnelsen blir levetiden vesentlig kortere.

Les mer