Det er vel bare dersom du tjener penger ut over et minimumsbeløp at det vil bli snakk om skatt. Og så mye sol har vi vel dessverre ikke her. Feks så er det jo ikke skatt på bruk av varmepumpe, selv om du jo da også stjeler varme fra fellesskapet! Men hvor lenge holder slike solcelle system?

Vi har nok sol i Norge til at solceller blir lønnsomt, det som er viktig er at solcellene blir plassert mest mulig mot syd og at man unngår så mye skygge som mulig feks i fra trær,andre bygninger i nærheten samt fra piper og luftehatter på taket.

Les mer