Snølast

For å kunne foreta en full vektberegning over hva tåler tåler av vekt er det ikke bare taktekkingsmaterialet som spiller inn. Ennå viktigere er  belastningen av snø på taket om vinteren.  Sintef/NBI har utarbeidet en tabell over hvilken snøbelastning men…

Les mer

Type snøfangere

Man må alltid bruke den type snøfanger som er beregnet for det taktekket man har. Derfor kan en snøfanger beregnet på takstein ikke monteres på platetak eller papptak og vice versa. Skal du kjøpe snøfanger er det velig viktig at…

Les mer

Stigetrinn som snøfangere

Mange bruker dessverre stigetrinn som snøfanger ved å plassere en rad stigetrinn bortover taket nederst mot takrennen. Dette frarådes på det sterkest. Stigtrinn henges på lekten hvilketgjør at den er dårlig festet dersom det blir mye snø. Snøfanger derimot skrus…

Les mer

Plassering av snøfangere

Velger man å montere snøfangere på husets ene langside bør man også plassere snøfangere på motsatt side. Hvis ikke kan man risikere å få veldig skjev belastning på taket hvilket kan i ytterste konsekvens føre til setningsskader. Snøfangere plasser ved…

Les mer

Snøfangere og takfall

Det er en viss sammenheng mellom fallet på take to snøras. Dersom man har et taktekke med glatt overflate, fek glatt takstein eller glatte takplater, vil snøen rase straks det blir mildvær nesten uavhengig av takfallet. Har man derimot et…

Les mer

Behov for snøfanger?

Det er ingen krav om snøfangere i dagens byggeforskrifter. Derimot er det en bestemmelse om at byggherren er ansvarlig dersom snø raser av taket og skader personer/gjenstander. Derfor melder behovet for snøfangere seg. Men det er tiltakshaver(eier) som må beslutte…

Les mer

Krav

Blir pipene på bygget feid fra utsiden er det krav om at det skal være takstige fra takfot og opp til forbi pipen. Det finnes ulike typer takstiger men det er et absolutt krav at de skal være typegodkjente. Her…

Les mer