Takguiden Takbedrifter

Hvordan unngå useriøse takbedrifter?

UNNGÅ BRUK AV USERIØSE AKTØRER I TAKBRANSJEN

Blant de mange seriøse aktørene i takbransjen finnes det dessverre en del uønskede elementer. Jfr. TV-serien «Bygg og bedrag». Disse aktørene fremstår gjerne innledningsvis som dyktige, sjarmerende og tillitsvekkende. Mange hopper derfor lett på disses tilbud, som ofte også er en del rimeligere, dessverre er det ofte bare tilsynelatende, enn tilbud fra mer seriøse og tunge aktører.  Alt for mange hopper dessverre for lett på det laveste tilbudet og glemmer å foreta den nødvendige sjekk og kontroll av tilbyderen.

Noen eksempler på noen som er lurt finner du ved å gå til nedenstående lenker:

Svindlet av useriøs taktekker:
https://www.byggmesterforbundet.no/nyheter/svindlet-kvinne-fikk-hjelp-av-byggmester

Taktekker svindlet ektepar fra Holmestrand
https://www.jarlsbergavis.no/svindlet-ektepar-fra-holmestrand/s/5-26-247

Taktekketr «fikset» taket til 91 åring    
https://www.budstikka.no/nyheter/nyheter/taktekker-ville-fikse-taket-til-91-aring/s/2-2.310-1.8571263

Ektepar svindlet for titusener:
https://www.dt.no/nyheter/nyheter/ektepar-i-80-arene-svindlet-for-titusener/s/2-2.1748-1.5350666

Dette er bare noen få av de mange eksempler en finner på internett.

Les også denne artikkel fra fagbladet Byggeindustrien:
http://www.bygg.no/article/64951
Vet du hvem du handler med, artikkel fra «Din side»
http://www.dinside.no/okonomi/vet-du-hvem-du-handler-med/62648669

OG HER FØLGER NOEN VELMENTE RÅD NÅR DU SKAL VELGE

1. SKRIFTLIG TILBUD

 • Godta aldri bare muntlig tilbud.
 • Krev et skriftlig, spesifisert oversiktlig tilbud. Mengder og enhetspriser skal fremgå.
 • Godta ALDRI et uspesifisert tilbud.

2. ET TILBUD SKAL INNEHOLDE FØLGENDE OPPLYSNINGER
Om tilbyder:

 • Firmaet/Foretaket som gir tilbudet
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse, telefonnummer.

3. GÅ GRUNDIG GJENNOM TILBUD

 • Unngå ubehagelige overraskelser. Derfor er det viktig å gå grundig gjennom tilbudet. Bruk eventuelt en bekjent el. l. som har erfaring fra byggebransjen. Mange skriver «smarte» tilbud.
 • Sjekk at alt du ønsker utført er tatt med.
 • Er det noe de ikke har tatt med som kan komme som en overraskelse på oppgjørsdagen?
 • Vurder tilbudene ( og tilbyderne) mot hverandre. Har de med de samme postene? Ikke sjeldent viser det seg at det tilsynelatende laveste tilbudet langt fra er det rimeligste etter en grundig gjennomgang.

4. SJEKK TILBYDERENS FORETAK

 • Registrering
  Det sjekker du greit i Brønnøysundregisteret, bruk denne linken.
    https://www.brreg.no/bedrift/
  Foretaket må være registrert i mva og NAV registeret.
 • Økonomi og når etablert.
  Dette sjekker du også greit på www.proff.no
  Du kan også sjekke via kreditselskaper.
 • Sentral godkjenning:
  Har foretaket lokal eller sentral godkjenning.
  Unngå for en hver pris firmaer som ikke har godkjenning!!
  Her er link til oversikt over foretak med sentral godkjenning.
  https://sgregister.dibk.no/
 • Mesterbrev
  Har foretaket mesterbrev er det et godt tegn.
  Husk likevel at enkelte bruker mestermerke ulovlig.
  I tvil? Sjekk med mesterbrevnemda.
  http://mreg.nhosp.no/scripts/cgiip.wsc/web/index.html
 • Sjekk at foretaket har gyldig ansvarsforsikring. Be om å få kopi
  av forsikringsattest FØR avtale inngås.

5. REFERANSER

 • Sjekk ALLTID referanser. Vær likevel klar over at enkelte bruker falske referanser, dvs. bekjente, venner og andre.
 • Be om å få oppgitt en referanse nær ditt eget hjemsted. Oppsøk om mulig referansen selv.

6. NYETABLERTE FORETAK

 • Dersom foretaket er nyetablert bør du sjekke bakgrunnen til foretaket spesielt grundig. Har de den nødvendige kompetanse og erfaring.

7. BETALING

 • Noen krever forskuddsbetaling ved avtaleinngåelse.
  IKKE AKSEPTER DETTE. Det er kun useriøse foretak som krever dette.
 • Betal aldri sluttoppgjør før du VET og har FORSIKRET deg om at jobben er utført i henhold til tilbud og avtale.

8. VÆR SPESIELLT VARSOM

 • Det er normalt ikke noe godt tegn hvis tilbyder kan begynne umiddelbart. De fleste oppegående og seriøse firmaer har ordrereserve og vil sjelden (aldri) kunne begynne omgående på større jobber. Mindre serviceoppdrag er imidlertid noe helt annet.
 • Dersom tilbudet er uspesifisert risikerer du at flere poster ikke er inkludert. Da kan du risikere at den utførende krever tillegg fordi han lett vil kunne hevde at det og det ikke var med i summen.

9. ANSVARSFORSIKRING

 • Ethvert selskap bør og skal ha ansvarsforsikring. Som en slags tabbe- forsikring. Dessverre er det mange foretak som ikke har dette i orden. Du bør kun velge selskaper som kan fremlegge forsikringsattest på at de har gyldig og løpende ansvarsforsikring. Selskapene sender slik til sine forsikringskunder på anmodning.
  Kan håndverkeren ikke dokumentere ansvarsforsikring – velg en annen.

10. SKRIFLIG AVTALE

11. NÅR JOBBEN ER FERDIG

 • Betal aldri ut sluttoppgjør før du har forsikret deg om at arbeidet er utført på en god og tilfredsstillende måte og at det er brukt de materialer som skal være spesifisert i tilbudet du fikk.
  Betal aldri noe før du blir forelagt en godkjent faktura.

12. BRANSJEFORENINGER

      De fleste seriøse og oppegående foretak er tilsluttet en bransjeforening.
      Medlemskap borger for kvalitet.
      TEF = Takentreprenørenes forening
      http://vbl.no/medlemmer/
      VBL = Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes forbund
      http://vbl.no/medlemmer/
      OKBL = Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug
      http://okbl.no/okbl/medlem/medlemmer_1/

13. SVART ARBEID

 • Svart arbeid er ulovlig og straffbart.
 • Ved arbeidsuhell vil oppdragsgiver kunne bli trukket til ansvar.
 • Alle forsikringsavtaler bortfaller ved svart arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 × three =