Har shingel på taket. Planlegger å legge Decra. |) MÅ jeg rive den gamle shingelen?En venn av mg sier så. 2) Min nabo sier drimot den kan ligge men at jeg MÅ legge ny papp oppå shingelen før jeg begynner å montere lekter? HVA ER KORREKT?

Hei Kåre, Dersom du har mange lag med takshingel/papp kan det lønne seg å fjerne alt gammelt. Dersom det er ett eller to lag med gammel papp kan man som regel legge en underlagspapp over og deretter lekter og sløyfer før plater.…

Les mer

Hva er lekteavstanden på en takstein?

Stort sett alle betongtakstein som er dobbelkrummet har samme lekteavstand. Denne lekteavstanden er 310-375 mm avhengig av hvor mange graders helning taket har. Første lekt ved raft er satt. Alle andre takstein som tegltakstein og andre typer har forskjellige lekteavstander…

Les mer