Hei har en kunde som tenker å legge nytt ståltak oppå det gamle shingeltaket. Det er flere tak og noen av takene har to lag shingel. Undertaket er av sponplater fra begynnelsen av 70-tallet. på enkelte av takene er sponplatene begynt og svulme opp. Undertaket svikter også endel når en går på taket. Er den beste løsningen her å rive av sponplater og legge nytt taktro samt tekking over?

Hei Trygve 

I utgangspunktet kan du fint lekte opp og legge nye takplater over eksisterende shingeltak. Det er helt normal fremgangsmåte. Du bør da vurdere tilstanden på shingelen, om den er i dårlig forfatning muligens legge ett lag med underlagspapp før nye takplater. Det finnes noen takplater som er beskrevet å kunne legges rett på undertak uten lekter/sløyfer, det er en fremgangsmåte vi ikke anbefaler. 

Når det kommer til om du bør rive undertaket må du gjøre en vurdering av omfanget av skadene. Normalt skal du ikke trenge å rive å legge komplett nytt undertak om konstruksjonen er ok.  Det er ytterst sjelden eksisterende undertak skiftes helt, kun om omfanget av råteskader er stor.  Om alt av undertak skal rives og bygges opp på nytt, vil du også trenge stillas med tak over tak i byggeperioden, noe som også blir en stor kostnad for prosjektet.

Vil anbefale deg og få undersøkt skadeomfanget av undertaket fra undersiden om mulig, eller ved stikkprøver fra taket. Om sponplatene kun er fuktskadet på enkelte småfelt skifte ut undertak kun i disse områdene. Virker hele sponplatetaket og være fuktskadet så bør du vurdere å skifte alt.

Mvh
Bjørn-Fredrik Johanssen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × 1 =